Genel Garanti Koşulları

PRESTIGIO, tüm PRESTIGIO markalı ürünler için sınırlı bir garanti sunar. Son kullanıcıya ilk kez satılan ürünlerin hiç birinde, kullanım kılavuzlarında belirtilen normal kullanım koşulları altında, garanti süresi boyunca, parça veya işçilik kusuru görülmeyeceği garanti edilir. Garanti süresi satın alma tarihinde başlar.

Dikkat: Ürünün satın alındığı tarihi, model numarasını ve seri numarasını gösteren Alış Faturanızın (satış makbuzu) ve garanti belgenizin aslı satın alım tarihinin ispatıdır.

Bu Uluslararası Sınırlı Garanti, PRESTIGIO veya onun Yetkili Hizmet Sağlayıcıları’nın bu Uluslararası Sınırlı Garanti Beyanı’nda belirtilen şart ve koşullara tabi olarak garanti hizmeti sunduğu her ülkede geçerlidir ve kabul edilir.

PRESTIGIO Ürünlerinin Garanti süresi

PRESTIGIO ürünlerinin garanti süreleri aşağıdaki gibidir:

LCD Monitörler

üç (3) yıl

LCD Televizyonlar

iki (2) yıl

GPS Navigasyon Cihazı

iki (2) yıl

GPS Bluetooth Alıcı

iki (2) yıl

Dizüstü bilgisayarlar (batarya ve harici güç adaptörleri hariç)

iki (2) yıl

Harici Depolama Birimleri

iki (2) yıl

USB Taşınabilir Bellekler

iki (2) yıl

Masaüstü bilgisayarlar

iki (2) yıl

Taşınabilir DVD Oynatıcılar

iki (2) yıl

Ev Medya Sistemleri

iki (2) yıl

Bluetooth Araç Setleri/Eller Serbest teknolojisi (Hands Free)

iki (2) yıl

Şarj Cihazları

iki (2) yıl

Giriş Birimleri

iki (2) yıl

Web Kameraları

iki (2) yıl

Çantalar

iki (2) yıl

Plazma Ekranlar

bir (1) yıl

Aksesuarlar (şarj edilebilir pil takımları, harici güç adaptörleri ve uzaktan kumandalar)

altı (6) ay

Yukarıda belirtilmeyen PRESTIGIO ürünlerinin garanti süresi için, lütfen http://www.prestigio.com/serviceadresini ziyaret ediniz. Uluslararası sınırlı garanti, yasal haklarınızı etkilemez.

Sistem Garantisi

Garanti süresi içinde, iddia konusu PRESTIGIO ürünlerinin kusurlu donanım parçaları, bu belgenin Sorumluluk Sınırlaması maddesinde listelenen durumlar dışında, PRESTIGIO’nun takdirine bağlı olarak ya onarılacak ya da değiştirilecektir.

Bu Uluslararası Sınırlı Garanti, ürününüzün, tam fonksiyonel durumunu geri kazandırmak için gereken servis parçası ücretleri ve işçiliği de kapsar. PRESTIGIO, bu Uluslararası Sınırlı garanti kapsamındaki kusurlu ürünleri veya onların parçalarını kendi takdirine bağlı olarak, onaracak veya yenisiyle veya fonksiyonellik ve performans açısından yeni ürün ile eş olan, yenilenmiş ürün parçaları ile değiştirecektir. Bu Uluslararası Sınırlı Garanti kapsamında onarılan veya değiştirilen bir ürün veya parça, hangisi daha uzun ise, o ürün veya parça için geçerli orijinal garanti süresinin geri kalan süresi için veya altı ay süreyle daha garanti kapsamında olmaya devam edecektir. Bu Uluslararası Sınırlı Garanti kapsamında değiştirilen tüm parça ve ürünler, PRESTIGIO ürünü olacaktır.

Sınırlı Yazılım Garantisi

PRESTIGIO, önceden yüklenmiş herhangi bir yazılım, onun kalitesi, performansı, fonksiyonelliği veya belirli bir amaca uygunluğu ile ilgili olarak açıkça veya dolaylı olarak herhangi bir garanti vermez. PRESTIGIO, yazılımda yer alan özelliklerin, özel gereksinimleri karşılayacağına veya yazılımın kesintisiz veya hatasız çalışacağına ilişkin garanti de vermez. Dolayısıyla, yazılım, aksi açıkça belirtilmediği sürece, ‘olduğu gibi’ satılmaktadır.

Garanti Hizmeti Alma

Garanti hizmeti, PRESTIGIO’nun veya onun yetkili Hizmet Sağlayıcılarının işbu Uluslararası Sınırlı Garanti Beyanı’nda belirtilen şart ve koşullara tabi olarak garanti hizmeti sunduğu bir ülkede, satın alınan ve bulunan ürünler için, PRESTIGIO yetkili servis merkezleri tarafından, ürünün servis merkezine getirilmesi şartıyla sağlanır.

Bu Uluslararası Sınırlı Garanti kapsamındaki garanti hizmeti veya İade Mal Garantisi’nden, ancak taleplerin garanti süresi içinde yapılmış olması durumunda yararlanılabilecektir. En yakın servis merkezinin iletişim bilgileri, PRESTIGIO internet sitesinden (www.prestigio.com/service ) bulunabilir. Bazı ülkelerin belirli bölgelerinde, Yerinden Alıp Yerine Teslim etme garanti hizmeti sağlanabilmektedir.

Müşterilerden, PRESTIGIO ürününün kusurlu olduğunu iddia etmeden önce aşağıdaki işlemleri uygulamaları rica olunur:

D1. Önemli tüm verilerinizi yedeklediğinizden ve tüm gizli, özel veya kişisel bilgileri sabit disk sürücülerinden, optik veya gerekmesi halinde, taşınabilir belleklerinden çıkardığınızdan emin olun. PRESTIGIO veya onun yetkili servis merkezleri, bellekteki herhangi bir program, veri veya diğer yazılım ve dosya kayıplarından sorumlu tutulamaz.

D2. Model adı, seri numarası ve problem tanımını not edin. Ürün arıza durumunun http://www.prestigio.com/service adresinde kaydedilmesi ve kaydın bir çıktısının alınması tavsiye edilir.

D3. Ürünün nasıl çalıştırılacağı ve ürünle ilgili sorunların nasıl giderileceği ile ilgili önemli öneriler için, ürün paketinin ekinde bulunan kullanım kılavuzuna veya http://www.prestigio.com/service adresindeki bilgilere başvurunuz.

D4.  D4. Ürünü bakım için iade etmeden önce, lütfen kişiye özel ayarları kaldırmak ve harici bağlantıları kesmek suretiyle sisteminizi, varsayılan ayarına döndürün ve varsa, yeni kurulan yazılımları kaldırın.

Uluslararası Garanti

Garanti, PRESTIGIO markalı ürünlerin bir ülkede satın alınıp, bir PRESTIGIO yetkili servis merkezinin bulunduğu başka bir ülkeye nakledildiği durumlarda da hükümsüz hale gelmeksizin geçerli olabilir. Lütfen, hizmet erişilebilirliği ve yanıt süresinin ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğini unutmayınız.

Ürününüzün dile dayalı yönleriyle (örneğin, klavye, yazılım) ilgili garanti onarım hizmeti, hizmetin talep edildiği ülkede kullanılan birincil dil dışındaki bir dilde sağlanamayabilir.

PRESTIGIO, herhangi bir ihracat veya ithalat kontrol sorunu, hizmet ücretleri, tarifeler, ithalat vergileri ve nakliye sırasında ödenebilecek başka herhangi bir bağlantılı ücretten sorumlu tutulamaz.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Prestigio, ihtilaflı koşullar altında ürünlere ilişkin garanti hizmeti vermeyi reddetme hakkını saklı tutar. Prestigio, ayrıca ürünlerin garanti koşulları kapsamında olup olmadığına ilişkin kesin karar beyan etme hakkını da saklı tutar. Aşağıdaki işlemler ve hasarlar, sınırlı garantiyi geçersiz kılacaktır:

 • Yangın, sel, rüzgâr, deprem, yıldırım vb gibi doğal felaketlerin neden olduğu hasar
 • Doğru kurulum yapılmaması veya ürün için uygun işletim koşullarının sağlanmamasından kaynaklanan ve dengesiz kablolu/kablosuz ağ bağlantısı ve telefon hatları, yetersiz topraklama, harici elektromanyetik alanlar, doğrudan güneş ışığı alması, yüksek nem ve titreşimi da kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan hasar veya uyumsuzluk.
 • Diğer nesnelere çarpma, düşme, sıvı dökülmesi veya sıvıya daldırmadan kaynaklanan hasar.
 • Ürünün yetkisiz olarak onarılması veya sökülmesinden kaynaklanan hasar.
 • Başka herhangi bir kötüye kullanım, yanlış kullanım veya yanlış uygulamadan kaynaklanan hasar.
 • Üçüncü taraf çevre birimlerinden kaynaklanan (ürünün ana kartında veya elektronik parçalarında, elektrik boşalması sonrası yanık izleri, erime, ergime, yarılma vb gibi gözle görülür hasarları da kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan) hasar.
 • Yazılım uyumsuzlukları ve virüsler ile gömülü yazılımın (BIOS dahil) yetkisiz kişiler tarafından modifiye edilmesinden kaynaklanan herhangi bir hata.
 • Kasa, disket, kılavuzlar ve pil paketleri de dahil olmak üzere, normal koşullardan dolayı bozulma.
 • Ürünün seri numarasının (veya parçalarının seri numarası etiketlerinin) değiştirilmesi, silinmesi, okunaksız hale getirilmesi veya zarar görmesi.
 • LCD veya plastik malzemeler üzerindeki çatlaklar ve çizikler ile taşıma, yükleme, indirme veya müşterinin kötü kullanımından kaynaklanan diğer kusurlar.
 • ISO 13406-2 Sınıf II düzeyindeki piksel kusurları veya diğer LCD paneli kusurları bulunması. Kabul edilebilir LCD paneli kusurlarıyla ilgili ayrıntılar için lütfen Ek A’ya bakınız.
 • LCD panellerde, sabit görüntülerin uzun (bir günden daha uzun) süre boyunca gösterilmesinin neden olduğu “görüntü yapışması” olarak adlandırılan etkiler ve parlaklık kusurları.

Garanti Reddi

BU GARANTİ, ZIMNİ TİCARETE UYGUNLUK GARANTİSİ, ZIMNİ BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ VE PRESTIGIO’NUN DİĞER TÜM YÜKÜMLÜLÜK VEYA SORUMLULUKLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ DİĞER TÜM GARANTİLERİN YERİNE BEYAN EDİLMEKTEDİR VE HERHANGİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENİLDİĞİNE İLİŞKİN HİÇBİR BEYAN İÇERMEZ VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR TARAFA PRESTIGIO ADINA BAŞKA HERHANGİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENME YETKİSİ VERMEZ. YUKARIDA BELİRTİLENLER, ALICININ KUSURLU VEYA UYGUN OLMAYAN ÜRÜN TEDARİKİNE İLİŞKİN TEK VE MÜNHASIR ÇARESİDİR VE PRESTIGIO, HİÇBİR DURUMDA, SÖZ KONUSU ÜRÜNLERİN KUSURLU VEYA UYUMSUZ OLDUĞUNUN TESPİT EDİLMESİ NEDENİYLE ORTAYA ÇIKACAK YERİNE KOYMA VEYA DEĞİŞTİRME MALİYETİ, TESİS VEYA SERVİS MALİYETİ, AKSAMA SÜRESİ MASRAFLARI, KAR, GELİR VEYA ŞEREFİYE KAYBI, ÜRÜNÜN ESAS ALINMASINDAN KAYNAKLANAN HASARLAR, VERİ KAYBI, SÖZ KONUSU OLMASI DURUMUNDA KULLANIM KAYBI VEYA BAĞLANTILI HERHANGİ BİR ÜRÜNE GELECEK HASARLAR VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR ENDİREKT, ARIZÎ, ÖZEL VEYA DOLAYLI HASARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bu Sınırlı Garanti, size belirli yasal haklar verir. Ayrıca eyaletten eyalete veya ülkeden ülkeye farklılık gösterebilecek başka haklarınız da söz konusu olabilir. Tüm haklarınızı öğrenmek için, ilgili eyalet veya ülkenin yasalarına bakmanız tavsiye edilir.

PRESTIGIO ürünleri, herhangi bir “kritik uygulama” için tasarlanmamıştır. “Kritik uygulama”, yaşam destek sistemleri, tıbbi uygulamalar, implante tıbbi cihaz bağlantıları, ticari taşımacılık, nükleer tesis veya sistemler veya ürün hatasının insanların yaralanmalarına veya yaşamlarını kaybetmelerine veya mal hasarına neden olabileceği başka uygulama anlamına gelir.

Ek A

PRESTIGIO ürünlerinde bulunabilecek piksel hatalarına ilişkin yönergeler

(02-04-2006 tarihi itibariyle geçerlidir)

Her bir pikselin (kırmızı, yeşil, mavi olmak üzere) üç alt pikselden oluştuğu 1024x768 piksellik bir çözünürlükte, yaklaşık 2.4 milyon transistör aynı anda kullanılır. Bu çok yüksek sayıdaki transistör ve bununla bağlantılı son derece karmaşık üretim süreci nedeniyle, nadiren de olsa, kusurlu pikseller veya alt pikseller söz konusu olabilmektedir.

Kusurların kabul edilebilirliğini düzenlemek ve nihai kullanıcıyı korumak için, ISO[1] üreticilerin uyması gereken bir standart oluşturmuştur. ISO 13406-2, garanti koşulları kapsamında değiştirilmeden önce bir ekranda bulunması kabul edilebilir olan kusurlar için bir sayı öngörmektedir.

ISO 13406-2’ye göre, aşağıdaki kusur sayılarının söz konusu olduğu başka kusur sınıfları da belirtilmiştir. Tip 1, 2 veya 3, sırasıyla, her zaman aydınlatılan, hiçbir zaman aydınlatılmayan veya alt piksel kusurları içeren anlamına gelen piksel farklılıklarını ifade eder:

LCD panel sınıfı

Kusur Tip 1

Kusur Tip 2*

Kusur Tip 3*

Sınıf I

0

0

0

Sınıf II

2

2

5

Sınıf III

5

15

50

Sınıf IV

50

150

500

* Tip 1, 2 veya 3, sırasıyla, her zaman aydınlatılan, hiçbir zaman aydınlatılmayan veya alt piksel kusurları içeren anlamına gelen piksel farklılıklarını ifade eder.

Monitörler, televizyon ve dizüstü bilgisayarlar için kullanılan tüm PRESTIGIO LCD ekranlar, ISO 13406-2 standardının LCD Sınıf II kategorisine uygundur.

Aşağıdaki tablo, LCD panelinin kendi çözünürlüğüne bağlı olarak, kabul edilebilir hatalı piksel ve alt piksel sayısını göstermektedir:

Çözünürlük standardı

Piksel sayısı

Kabul edilebilir kusur miktarı

Kusur Tip 1*

Kusur Tip 2*

Kusur Tip 3*

1024 x 768

786,432

2

2

4

1280 x 1024

1,310,720

3

3

7

1400 x 1050

1,680,000

3

3

8

1600 x 1200

1,920,000

4

4

10

* Tip 1, 2 veya 3, sırasıyla, her zaman aydınlatılan, hiçbir zaman aydınlatılmayan veya alt piksel kusurları içeren anlamına gelen piksel farklılıklarını ifade eder.

[1] ISO 13406-2:2001 – Düz panel temelli görsel ekranlarla çalışmaya ilişkin ergonomik gereklilikleri – Bölüm 2 (www.iso.org).